hef.com.pl

Blog o tematyce przemysłowej i technologicznej.

PrzemysłTechnologia

Czym powinna się cechować dobra klimatyzacja przemysłowa?

Czym powinna się cechować dobra klimatyzacja przemysłowa?

Wydajna i bezawaryjna klimatyzacja przemysłowa jest ważna z uwagi na to, że większość z procesów produkcyjnych związanych jest z generowaniem bardzo dużych ilości ciepła. Stworzenie optymalnych warunków termicznych ma w tym przypadku znaczenie nie tylko dla zdrowia pracowników, ale również spełnienia określonych wymogów technologicznych.

Dlaczego wydajna klimatyzacja przemysłowa jest tak ważna?

Jak wspomniano powyżej, w każdej niemal branży stosowane są procesy produkcyjne generujące olbrzymie ilości ciepła. Brak podjęcia działań mających na celu obniżenie temperatury prowadziłby do spadku efektywności pracy osób zatrudnionych w danym podmiocie, a także mógłby powodować zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Należy również pamiętać o tym, że procesy produkcyjne zwykle muszą zachodzić w określonych warunkach temperatury i wilgotności. Zaburzenie tych wymogów technologicznych prowadziłby do pogorszenia jakości tworzonych wyrobów lub konieczności wstrzymania produkcji.

W jakich gałęziach przemysłu wydajna klimatyzacja jest szczególnie istotna?

Montaż klimatyzacji ma na celu zapewnienie optymalnych i stabilnych warunków temperatury i wilgotności dostosowanych do wymogów danego procesu produkcyjnego. W przypadku niektórych branż ma to szczególne znaczenie. Można tu zatem wymienić przemysł elektroniczny, jak również papierniczy i spożywczy.

Jakie dodatkowe zadania może pełnić klimatyzacja?

Poza utrzymywaniem stałych warunków temperatury i wilgotności urządzenia klimatyzacyjne mogą również pełnić rolę swoistych oczyszczaczy powietrza. Jest to szczególnie istotne w przypadku procesów technologicznych wykorzystywanych w branży farmaceutycznej czy kosmetycznej. Poza tym odpowiednia sterylność powietrza musi być zachowana w budynkach szpitalnych, zwłaszcza w obrębie bloków operacyjnych. W takich przypadkach urządzenia klimatyzacyjne umożliwiają skuteczną filtrację powietrza oraz redukcję zanieczyszczeń.

Jakie czynniki należy brać pod uwagę wybierając system klimatyzacji?

W szerokiej ofercie sprzedaży dostępne są różnorodne systemy klimatyzacji, które są zróżnicowane pod względem wydajności, poziomu emitowanego hałasu czy ceny. Podczas wyboru konkretnego produktu należy brać pod uwagę wymogi danego procesu produkcyjnego oraz oczekiwania w zakresie komfortu akustycznego i termicznego osób zatrudnionych w danym podmiocie. Ponadto nie można zapominać o kwestiach związanych z ochroną przeciwpożarową czy koniecznością sterylizacji pomieszczeń. Podczas wyboru danych urządzeń należy uwzględnić ilość wolnego miejsca oraz projektować system wentylacji w sposób, który nie zburzy sprawnej komunikacji, a jednocześnie zapewni wygodny dostęp do urządzeń w wypadku konieczności ich naprawy czy przeprowadzenia prac serwisowych. Klimatyzacja w pomieszczeniach może składać się z pojedynczych i pracujących niezależnie od siebie urządzeń lub też może to być swoista sieć sterowana zdalnie. Klimatyzatory muszą działać wspólnie z centralą wentylacyjną. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której na skutek pracy klimatyzacji dochodzi do obniżenia temperatury, natomiast poprzez pracę urządzeń wentylacyjnych dochodzi do jej podniesienia. Takie działanie jest nieekonomiczne. Podczas wyboru urządzeń warto również korzystać z oferty godnych polecenia producentów, którzy zapewniają doradztwo i wsparcie na etapie składania i realizacji zamówienia.

Udostępnij